Wat te doen bij overlijden?

Checklist bij een sterfgeval

Iemand die dichtbij u staat, overlijdt. Dat maken de meeste mensen in hun leven niet vaak mee. Gebeurt het toch, dan kan de volgende checklist u helpen.

SCHAKEL EEN ARTS IN

Het is verplicht om een overlijden zo snel mogelijk door een arts te laten bevestigen. In het ziekenhuis of zorgcentrum hoeft u niet zelf een arts in te schakelen, daar maakt de dienstdoende arts de verklaring van overlijden op. Bij een overlijden thuis belt u de huisarts of zijn/haar waarnemer voor een officiële verklaring.

INFORMEER NAASTE FAMILIE EN VRIENDEN

We weten hoe belangrijk het is om familie en vrienden om zich heen te hebben om het verdriet te delen en werk uit handen te nemen. Aarzel daarom niet om meteen die mensen te bellen die u graag bij u in de buurt wilt hebben.

KIJK OF ER EEN DONORCODICIL IS

Zoek zo snel mogelijk een eventueel donorcodicil op en informeer de huisarts of de arts in het ziekenhuis hierover.

NEEM CONTACT OP MET UITVAARTVERZORGING DE LAATSTE EER ASSEN

Is de overledene lid van De Laatste Eer Assen? Meld het overlijden dan door te bellen naar (0592) 40 65 66. Dit nummer is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Ook als de overledene geen lid is van De Laatste Eer Assen kunt u gebruik maken van Uitvaartverzorging De Laatste Eer Assen.

CONTROLEER DE VERZEKERINGSPAPIEREN

Het is belangrijk om zo snel mogelijk te weten of de overledene naast de basisverzekering en een eventuele aanvullende verzekering bij De Laatste Eer mogelijk ook elders een uitvaartverzekering heeft lopen. De beschikbare middelen kunnen van belang zijn bij het realiseren van de gewenste uitvaart. 

MAAK GOEDE AFSPRAKEN MET DE UITVAARTVERZORGER

Met de uitvaartbegeleider kunt u alle zaken rond de uitvaart regelen. Hij of zij kan de nabestaanden een groot aantal zaken uit handen nemen. Denk aan het verzorgen van de overledene, het maken van rouwkaarten en rouwadvertenties, het regelen van het opbaren en de organisatie van de uitvaartplechtigheid. Direct na het eerste gesprek zet de uitvaartbegeleider de kosten van de uitvaart voor u op een rij in een offerte.

GEEF HET OVERLIJDEN DOOR AAN DE GEMEENTE

Als iemand is overleden, is het verplicht daarvan aangifte te doen bij de burgerlijke stand. Hiervoor is een verklaring van overlijden van de huisarts of het ziekenhuis nodig. Meestal doet de uitvaartbegeleider de aangifte voor u. Bij aangifte verstrekt de gemeente een akte van overlijden. De gemeente zorgt ervoor dat de Basisregistratie Personen wordt aangepast. Hiermee wordt het overlijden automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (AOW). Hetzelfde geldt voor bijna alle pensioenfondsen en ziektekostenverzekeraars, ook zij worden automatisch op de hoogte gebracht.

INFORMEER DE WERKGEVER

Uiteraard is het van belang een eventuele werkgever zo snel mogelijk te informeren over het overlijden.

NEEM CONTACT OP MET DE NOTARIS OVER HET TESTAMENT

Ga zo snel mogelijk na of de overledene een testament of een codicil (een handgeschreven wilsbeschikking) heeft. Testamenten worden landelijk geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister. U kunt hiervoor contact opnemen met een notaris. Ook kunt u zelf in het register nagaan of de overledene een testament gemaakt heeft. Is er een testament, dan vraagt u dat schriftelijk aan, waarna u het bij de notaris kunt bekijken.

NEEM CONTACT OP MET DE NOTARIS VOOR EEN VERKLARING VAN ERFRECHT

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. Heeft u een verklaring van erfrecht nodig, bijvoorbeeld om de bankrekening van de overledene te kunnen gebruiken voor het betalen van de uitvaartkosten? Dan moet u naar de notaris. Dat kan ook na de uitvaart.

VEEL ZAKEN KUNNEN WACHTEN TOT NA DE UITVAART

Het is goed om te bedenken dat niet alles in de periode tussen overlijden en uitvaart hoeft te worden geregeld. Veel ‘regeldingen’ kunnen best nog even wachten. 

Open een eigen gedenkpagina 

Overlijden melden?

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: (0592) 40 65 66

dleaweb7.jpg
Foto: Langs weiden en akkers, ©DLE Assen