Welkom bij De Laatste Eer Assen

U kunt zich verzekeren tegen de hoge kosten van een uitvaart. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Assen is een goede keus. Al ruim
80 jaar is De Laatste Eer de grootste uitvaartvereniging van Assen en wijde omgeving. We zijn dit geworden dankzij lage tarieven, een hoog uit te keren bedrag en een persoonlijke benadering.

Hoe jonger iemand lid van De Laatste Eer wordt, hoe lager de jaarcontributie. Een 18-jarige bijvoorbeeld betaalt slechts € 28,33 per jaar. Iedereen in Nederland kan lid worden van De Laatste Eer.
 
 
Meer informatie
   
Nieuwsbrief november 2012
Nieuwsbrief juni 2012
Nieuwsbrief november 2011
Uitvaartcodicil De Laatste Eer
Toelichting Codicil

Meer weten over De Laatste Eer?
Bijvoorbeeld over het voordelige basispakket en de aantrekkelijke aanvullende verzekeringen?

Bel tijdens kantooruren (0592) 34 06 31 of vul het contactformulier in

 
   
 

Laatste nieuws

Extra algemene ledenvergadering De Laatste Eer op woensdag 30 oktober 2013


Het bestuur van Onderlinge Uitvaartvereniging De Laatste Eer Assen nodigt de leden van de vereniging uit tot het bijwonen van een extra algemene ledenvergadering op woensdag 30 oktober 2013. De vergadering wordt gehouden in de vergaderruimte van het kantoor aan de Pottenbakkerstraat 48 te Assen en begint om 20.00 uur.

Agenda

Het belangrijkste agendapunt is een voorstel om de statuten van de vereniging te wijzigen. Verder staat het meerjarenplan van de vereniging op de agenda.

Vergaderstukken

Vanaf woensdag 23 oktober liggen de vergaderstukken voor de leden ter inzage op het kantoor aan de Pottenbakkerstraat 48 te Assen. Ze kunnen de stukken komen inkijken op werkdagen van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.00-15.30 uur. Vóór de vergadering liggen de stukken vanaf 19.30 uur in de vergaderruimte ter inzage.

Machtigingen

Wie zelf niet op de ledenvergadering aanwezig kan zijn, kan een ander verenigingslid machtigen om ter vergadering namens hem of haar te stemmen. Dit kan uitsluitend met een stemmachtigingsformulier dat op het kantoor verkrijgbaar is.