Overlijden melden : 0592-406566
24 uur per dag bereikbaar
       

   
 
   
   

 

   
     
     


 

 
 
Welkom bij De Laatste Eer Assen

De Laatste Eer Assen(DLE) is een uitvaartvereniging zonder winstoogmerk en is als zodanig een van de grotere regionale verzekeraars in Noord Nederland. DLE biedt haar leden een basisverzekering van € 2.250,- tegen een zeer concurrerende contributie. Minderjarige (pleeg)kinderen die tot de huishouding van een lid behoren zijn gratis meeverzekerd, mits ze als lid zijn aangemeld.

Omdat de basisverzekering veelal niet voldoende is om alle kosten van een uitvaart te dekken biedt DLE haar leden de mogelijkheid om zich aanvullend te verzekeren tegen eveneens gunstige voorwaarden en concurrerende premies.

Tot aan de leeftijd van zesenveertig jaar kunt u op basis van contributiebetaling lid worden van de vereniging. Boven die leeftijd moet er eerst een inkoopsom worden betaald waarvan de hoogte afhankelijk is van de leeftijd. (Meer informatie vindt u onder de kop “Verzekeringen”).

Al vele jaren laat DLE de uitvaart van haar leden verzorgen door Uitvaartverzorging Midden-Drenthe(UMD), een volle dochteronderneming van DLE.
UMD verzorgt de uitvaarten van leden van DLE tegen sterk reduceerde tarieven. Voor meer informatie over UMD kunt u deze link aanklikken.

Laatste nieuws

Voor een toelichting op de laatste ontwikkelingen omtrent onze vereniging, willen wij u graag verwijzen naar de nieuwsbrief van April 2016. Deze wordt medio april ook via de post aan onze leden verzonden.
Ook attenderen wij u graag op de oproep van het bestuur inzake de Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op 23 mei 2016, ten kantore van de vereniging aan de Pottenbakkerstraat 48 hier in Assen.
 
 
Meer informatie
   
Nieuwsbrief december 2016
Nieuwsbrief april 2016
Memo van het bestuur november 2015
Nieuwsbrief januari 2015
Uitvaartcodicil De Laatste Eer
Toelichting Codicil

Meer weten over De Laatste Eer?
Bijvoorbeeld over het voordelige basispakket en de aantrekkelijke aanvullende verzekeringen?

Op dit moment zijn er geen vacatures.

Bel tijdens kantooruren (0592) 34 06 31 of vul het contactformulier in