Welkom bij De Laatste Eer Assen

U kunt zich verzekeren tegen de hoge kosten van een uitvaart. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Assen is een goede keus. Al ruim 80 jaar is De Laatste Eer de grootste uitvaartvereniging van Assen en wijde omgeving. We zijn dit geworden dankzij lage tarieven, een hoog uit te keren bedrag en een persoonlijke benadering.

Hoe jonger iemand lid van De Laatste Eer wordt, hoe lager de jaarcontributie. Een 18-jarige bijvoorbeeld betaalt slechts € 30,92 per jaar. Iedereen in Nederland kan lid worden van De Laatste Eer.
 
 
Meer informatie
   

Oproep extra ledenvergadering 2015

Memo van het bestuur november 2015
Nieuwsbrief januari 2015
Uitvaartcodicil De Laatste Eer
Toelichting Codicil

Meer weten over De Laatste Eer?
Bijvoorbeeld over het voordelige basispakket en de aantrekkelijke aanvullende verzekeringen?

Bel tijdens kantooruren (0592) 34 06 31 of vul het contactformulier in

 
   
 

Laatste nieuws

De Laatste Eer Assen een gezonde vereniging

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Assen staat er in alle opzichten goed voor. Het aantal leden blijft de afgelopen jaren nagenoeg stabiel en financieel is de vereniging gezond. De Laatste Eer voldoet aan alle regels van De Nederlandsche Bank. Ook over Uitvaartverzorging Midden-Drenthe is goed nieuws te melden. Financieel is er sprake van een stabilisatie na de startfase. Het aantal uitvaarten en het gebruik van het rouwcentrum blijven vrijwel constant.

Al een groot aantal jaren schommelt het aantal leden van De Laatste Eer tussen de 11.000 en 12.000. In 2013 bedraag bedroef het exacte aantal 11.161 leden en dat waren er 166 minder dan het jaar daarvoor. Het aantal nieuwe leden overtrof het aantal overledenen. De Laatste Eer onderscheidt zich hiermee positief van de meeste andere uitvaartorganisaties. Het negatieve saldo in het ledental is met name een gevolg van meer royementen wegens het niet betalen van contributies en premies. Deze ontwikkelingen tekende zich in 2010 voor het eerst duidelijk af. Over het jaar 2013 bedroeg het aantal uitvaarten 129, terwijl er 85 keer van het rouwcentrum van Uitvaartverzorging Midden-Drenthe gebruikgemaakt werd. Daarmee lagen de aantallen op het niveau van de afgelopen jaren. Hetzelfde geldt voor het aantal niet-leden waarvoor Uitvaartverzorging Midden-Drenthe werkte, namelijk zo’n 20 procent.

De Nederlandsche Bank vraagt van een organisatie als De Laatste Eer een kapitaalbeleid dat ervoor moet zorgen dat men ook in tijden van financiële tegenwind toch voldoende achter de hand heeft om aan de verplichtingen jegens de leden te kunnen blijven voldoen. In financiële technische termen betekent dat dat De Laatste Eer voor haar kapitaalbeleid een solvabiliteit van 150 procent nastreeft. De financiële positie van de vereniging is op dit moment van dien aard dat contributie- en premieverhogingen niet aan de orde zijn.

Verstrekkingenpakket verhoogd naar 2250 euro

Al een groot aantal jaren bedroeg het vertrekkingenpakket voor leden van De Laatste Eer 2200 euro. In mei jl. heeft de ledenvergadering besloten om de uitkering op het basispakket bij overlijden te verhogen naar 2250 euro.

Bedenk overigens dat dit bedrag beslist niet voldoende is om een uitvaart te betalen. Een gemiddelde crematie kost op dit moment zo’n 5500 euro. We raden u daarom aan om een aanvullende verzekering af te sluiten. We informeren u er graag over.