Begraven

Kiezen voor begrafenis

Een crematie, verzorgd door De Laatste Eer Assen, kost op dit moment gemiddeld zo’n € 5.500. Een begrafenis is duurder. Mensen die voor een begrafenis kiezen, doen dat vaak om daarmee een gedenkplaats voor de nabestaanden te creëren, een plek om naartoe te gaan. Anderen kiezen ervoor om te kunnen worden begraven vlakbij een dierbare die al eerder is overleden. Ook religie en levensovertuiging kunnen een rol spelen bij de keuze voor begraven.

Begraafplaats kiezen

Onze leden kiezen meestal voor begraafplaats De Boskamp in Assen, maar dat is niet verplicht. U bent vrij in de keuze van een begraafplaats. Dat kan een begraafplaats in uw woon- of geboorteplaats zijn, maar een begraafplaats ergens anders mag ook. Er zijn allerlei soorten begraafplaatsen. Naast de gebruikelijke kunt u ook kiezen voor bovengronds begraven – waarbij de overledene in een grafkamer wordt bijgezet - of voor een natuurbegraafplaats. In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente toestemming geven voor het begraven op eigen grond.

Soorten graven

Er zijn verschillende soorten graven:

  • In een algemeen graf worden twee of drie (in De Boskamp twee) mensen begraven, die elkaar niet gekend hoeven te hebben, maar die wel kort na elkaar zijn overleden. Een algemeen graf mag tien jaar nadat de laatste overledene in het graf is begraven, geruimd worden.
  • Bij een particulier graf bepaalt u zelf wie er in het graf komt te liggen. In een familiegraf kunnen twee tot vier mensen bij elkaar begraven worden.
  • Een urnengraf is een graf waarin na een crematie een urn wordt geplaatst. Voor een urnengraf betaalt u grafkosten, net zoals bij een ‘gewoon graf’.

Kosten begrafenis

Kiest u voor begraven? Dan betalen uw nabestaanden begraafkosten. Ook betalen zij voor grafrechten en onderhoud. De tarieven verschillen per gemeente. Kijk voor informatie over de andere kosten van een begrafenis op de pagina Uitvaartkosten.

Voor actuele informatie rondom begraven in de Gemeente Assen kunt u terecht op
https://www.assen.nl/wonen-en-leven/begraven

Wanneer begrafenis?

Ons land heeft wettelijke regels voor begrafenissen. Een van die regels is: een overledene mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden worden begraven. Soms wordt van deze regel afgeweken. De burgemeester van de gemeente moet dan wel eerst toestemming geven.

Meer informatie over begraven? Neem contact op.

 

Overlijden melden?

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: (0592) 40 65 66

dleaweb8.jpg
Foto: Boswachterij Schoonloo, ©DLE Assen