Bel bij overlijden 0592 - 406 566
Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor leden en niet-leden

Deposito Polis


Wat is het?

Een mogelijkheid om u te verzekeren voor de kosten van uw uitvaart gebaseerd
op de werkelijke kosten van uw wensen zonder jaarlijks terugkerende
premiebetalingen.

Hoe werkt het?

1. U maakt een afspraak bij ons op kantoor voor een gesprek met één van onze uitvaartleiders.

2. Tijdens dat gesprek nemen wij uw wensen voor een uitvaart door en leggen die vast in een Uitvaartcodicil.

3. Op basis van de in het uitvaartcodicil vastgelegde wensen maakt de uitvaartleider een Begroting op waaruit u exact kunt opmaken wat de kosten van de uitvaart zullen zijn.

4. Het gehele bedrag (of naar keuze een deel daarvan) kunt u vervolgens afstorten op de bankrekening van Stichting DepositoFonds De Laatste Eer Assen.

5. Uw geld staat daar volledig veilig en de rente die wij van de bank ontvangen wordt op jaarbasis bijgeschreven aan uw afgestorte bedrag.

6. Als uiteindelijk de uitvaart moet worden geregeld verzorgen wij die exact conform hetgeen is vastgelegd in het Uitvaartcodicil.

7. De kosten voldoen wij rechtstreeks vanuit het DepositoFonds aan het uitvaartverzorgingsbedrijf.

8. Nabestaanden worden op deze manier maximaal ontzorgt en u weet zeker dat uw wensen worden gerespecteerd.

9. Mocht er een bedrag overblijven nadat de uitvaartverzorger is betaald dan kan dat worden aangewend voor overige uitvaartgerelateerde uitgaven en tot 10% van het bedrag (met een wettelijk maximum van € 500,- mag aan uw nabestaanden worden uitgekeerd.

10. Om ervoor te zorgen dat uw wensen in het uitvaartcodicil en de begroting up-to-date zijn adviseren wij die eens per 5 jaar door te nemen bij ons op kantoor.

Let op: De Deposito Polis kan niet worden gebruikt om een bestaande Basis Verzekering "om te zetten" maar is alleen geschikt als nieuwe verzekering of als nieuwe aanvullende verzekering.

Klik hier voor het aanvraagformulier voor een Depositopolis.

Alle voorwaarden en bepalingen kunt u vinden onder het menu "Voorwaarden" van deze website.

Wilt u aanvullende informatie? 0592-340631 of info@dlea.nl