Bel bij overlijden 0592 - 406 566
Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor leden en niet-leden
Vacature

Organisatie 

De Laatste Eer Assen heeft als dienstenpakket uitvaartverzekeringen en uitvaartverzorging. De Vereniging is financieel gezond en telt circa 10.000 leden. 

De Vereniging heeft een eigen uitvaartbedrijf Uitvaartverzorging De Laatste Eer Assen en omstreken.

Het bestuur vertegenwoordigt de leden van de vereniging bij het besturen en toezicht houden op de verzekerings- en verzorgingsactiviteiten. De dagelijkse leiding over beide activiteiten is opgedragen aan de directeur.

Bestuurslid V/M die meedenkt en meedoet

In verband met het beëindigen van de zittingstermijn zijn wij per 1 juni 2020 op zoek  naar een betrokken en deskundig bestuurslid, die mee wil bouwen aan de toekomst van onze vereniging.

Bestuur

Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor: 

- het beleid van De Laatste Eer Assen en de vaststelling van de bijbehorende doelstellingen 
- de naleving van wet- en regelgeving, zoals die onder meer is geformuleerd door de
  Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)
- het formuleren en beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten
- het toezicht houden op de bedrijfsvoering van zowel het verzekeringsbedrijf De Laatste
  Eer als de zelfstandige dochteronderneming Uitvaartverzorging De Laatste Eer Assen en
  omstreken
- het verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de financiële gang van zaken
  aan de ledenvergadering

Algemene profielschets voor bestuursleden

De algemene kenmerken voor een bestuurslid zijn als volgt:
-  is in staat om goed de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen en bepalen
- kan een afgewogen en zelfstandig oordeel vormen over risico’s die daarbij worden
  gelopen
- heeft een kritische houding en durft door te vragen
- kan cijfers en managementinformatie interpreteren

Wat zoeken we specifiek? 

Kandidaten die beschikken over specifieke ervaring/kennis met betrekking tot een of meerdere onderdelen: 
- Verzekeren
- Personele zaken
- Financiën
- Marketing
- Kwaliteitszorg
- Vermogensbeheer
- Auditing
- Risico management
- Dienstverlening

Functie-eisen en persoonlijke eigenschappen? 

- de AFM vereist minimaal twee jaar ervaring in de financiële dienstverlening of een
  functie met financiële verantwoordelijkheid
- minimaal HBO werk- en denkniveau
- bestuurlijke kwaliteiten en/of ervaring
- integer, verantwoordelijk en een onafhankelijke opstelling
- maatschappelijk en regionaal betrokken
- kennis en ervaring van de uitvaartbranche
- kennis en ervaring met het besturen van een vereniging

Benoeming

De  definitieve  benoeming  tot  bestuurder  is  onder  voorbehoud  van  instemming  door  de Algemene Ledenvergadering en na goedkeuring door de AFM. 

Samenstelling bestuur  

Het bestuur bestaat thans uit 3 personen. Wij vergaderen gemiddeld 1x per maand en ontvangen daarvoor een passende onkostenvergoeding.
Complementariteit,  collegiaal  bestuur  en  diversiteit  zijn  een  voorwaarde  voor  een  goede taakvervulling door het bestuur.  

Leden van De Laatste Eer worden met nadruk gevraagd te reageren.

Voor meer informatie kan, bij voorkeur in de avonduren, contact worden  opgenomen met: 

Jan Tingen, voorzitter: tel. 06 22 99 09 06 of jan.tingen@home.nl                                             

U kunt uw sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en CV, sturen of mailen naar:
De Laatste Eer Assen, Pottenbakkerstraat 48, 9403 VX Assen t.a.v. de heer J. Tingen

info@dlea.nl

Proces
Reageren kan tot 5 april 2020
Sollicitatiegesprekken in week 15 (6 t/m 10 april)
Algemene Ledenvergadering 2020: maandag 11 mei

Geboortedatum
Verzekerd eindbedrag
2.250,00

Je bent te jong. Als jouw ouders een verzekering bij DLE Assen hebben dan ben jij gratis meeverzekerd!

Je bent 79 jaar of ouder. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Offerteformulier