De jaarpremie is berekend op basis van de keuze voor automatische incasso. Mocht u kiezen voor geen automatische incasso dan wordt er € 2,50 berekend bovenop de jaarpremie.
Bij het afsluiten van een nieuwe Basis Verzekering is men € 25,- administratie/poliskosten verschuldigd. Voor alleen een Aanvullende Verzekering zijn de adminstratie/poliskosten € 10,-

Hier kunt u de voorwaarden en reglementen die van toepassing zijn op de dienstverlening van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Assen downloaden.

Statuten De Laatste Eer Assen

Huishoudelijk Reglement De Laatste Eer Assen

Polisvoorwaarden De Laatste Eer Assen

Klik op de onderstreepte tekst om het betreffende bestand in pdf formaat te downloaden. Kunt u het bestand niet openen, download dan het gratis programma Acrobat Reader voor uw computer. Ga hiervoor naar www.adobe.com