Overlijden melden : 0592-406566
24 uur per dag bereikbaar
       

   
 
   
   

 

   
     
     

 

 
 
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Assen hoort tot de laatste grote zelfstandige uitvaartverzekeraars in Noord-Nederland. Al meer dan 80 jaar geeft de vereniging haar leden de zekerheid van een uitstekend verzorgde uitvaart.

Op dit moment heeft De Laatste Eer bijna twaalfduizend leden in Assen en wijde omgeving.
 
De Laatste Eer is een zogeheten natura-uitvaartverzekeraar. Sinds 1995 vallen deze verzekeraars onder de Wet op het financieel toezicht. De Autoriteit Financiële Markten controleert de boeken van de verenigingen en ziet erop toe dat ze zich aan de regels van het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf houden.

Zonder winstoogmerk
Onderlinge Uitvaartvereniging De Laatste Eer u.a. te Assen werkt zonder winstoogmerk. Eventuele winsten komen ten goede aan de leden van de vereniging in de vorm van lage contributies, voordelige aanvullende verzekeringen en extra hoge uitkeringen. Dankzij de verenigingsvorm hebben de leden invloed op het beleid en de besluiten van De Laatste Eer.

Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging zijn digitaal beschikbaar.

Ledenvergadering
In de maand april/mei houdt De Laatste Eer haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Bestuur De Laatste Eer
● Jan Tingen
● Freerk Jan Rijpkema
● Jacob van Veldhuisen

Geschiedenis De Laatste Eer
In 2011 bereikte De Laatste Eer de respectabele leeftijd van 80 jaar. Ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum verscheen het boekje Waardig doch billijk van de hand van Bertus Boivin en Martin Hiemink.

 
Meer informatie
 
Statuten
huishoudelijk reglement
Jubileumboekje ‘Waardig of billijk’ als pdf-document
   
   

Historische documenten