Overlijden melden : 0592-406566
24 uur per dag bereikbaar
       

   
 
   
   

 

   
     
     
 
 

kantoor
Pottenbakkerstraat 48, 9403 VX Assen
Klik hier voor een routebeschrijving

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 en 13.30-16.00
(en op afspraak)

telefoon
(0592) 34 06 31

fax
(0592) 34 64 45

internet
www.dlea.nl

e-mail
info@dlea.nl

rekeningnummers
• NL45 RABO 0302 80 40 48 (contributies basisverzekering)
• NL61 RABO 0107 23 19 72 (premies aanvullende verzekering)

KvK-nummer
ingeschreven bij KvK Meppel onder nummer 04015151
 

CONTACTFORMULIER
 

RELATIENUMMER (indien beschikbaar)  
NAAM  
VOORLETTERS  
GESLACHT (man/vrouw)  
GEBOORTEDATUM (dd-mm-jjjj)  
ADRES (bij verhuizing oud adres)  
POSTCODE  
WOONPLAATS  
TELEFOON OVERDAG  
TELEFOON 'S AVONDS  
E-MAIL  
ONDERWERP  

Indien van toepassing uw wijzigingen:

NAAM  
ADRES  
POSTCODE  
WOONPLAATS  
TELEFOON OVERDAG  
TELEFOON 'S AVONDS  
     
OVERIGE VRAGEN